Mifid

De Markets in Financial Instruments Directive,  MiFID, is een Europese richtlijn die onder meer beleggingsdienstverlening binnen de Europese Unie harmoniseert. Deze richtlijn is op 1 november 2007 in werking getreden en is vertaald in Nederlandse wet- en regelgeving. De MiFID is van toepassing op beleggingsondernemingen en banken die beleggingsdiensten verrichten in de landen van de Europese Unie.  Het doel van de MiFID is om door middel van meer uniforme regelgeving tot eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten te komen binnen de landen van de Europese Unie. En dus om u als belegger beter  te beschermen.   

De MiFID introduceert een reeks van nieuwe regels voor de regulering van (onder meer) transacties in financiële instrumenten binnen de landen van de Europese Unie. Onder financiële instrumenten worden onder andere verstaan: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten. Veel van de nieuwe MiFID-regels zijn gedragsregels die (bank)beleggingsondernemingen bij de verlening van hun beleggingsdiensten moeten naleven. Dit zijn onder anderen de onderstaande:

  • MIFID onderscheidt drie typen beleggers: de niet-professionele belegger, de professionele belegger en de in aanmerking komende tegenpartij. De mate van beleggingsbescherming  en informatiebescherming hangt af van het type belegger.
  • MIFID bepaalt dat een beleggingsonderneming een orderuitvoering beleid heeft . Zodat inzicht ontstaat op welke wijze de onderneming met behulp van orderuitvoerende instellingen een optimale uitvoering van uw orders verkrijgt.
  • MIFID schrijft ook voor dat er transparantie dient te zijn over de vergoedingen van of aan derden.
  • Ook in geval van geschillen zijn er gedragsregels. Wij verzoeken u om uw klacht zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor per telefoon, e-mail of schriftelijk contact zoeken met uw contactpersoon bij Care 4 Capital Vermogensbeheer. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van de Directie van Care 4 Capital Vermogensbeheer. Wanneer in het daaropvolgend overleg geen overeenstemming is bereikt, en dat dient schriftelijk te zijn bevestigd, kan de klacht worden voorgelegd aan KiFiD.

 

Wilt u meer informatie over de implementatie van MIFID bij Care 4 Capital Vermogensbeheer dan kunt u contact opnemen.