Autoriteit Financiële markten

De Autoriteit Financiële Markten is de onafhankelijke gedragstoezichthouder  op iedereen die in Nederland actief is op de markt voor sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM is tevens de instelling die vergunningen verleent aan onder andere de beleggingsinstellingen. Care 4 Capital Vermogensbeheer is in het bezit van een vergunning verleent door de AFM.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank oefent toezicht uit op de solvabiliteit en liquiditeit van de financiële ondernemingen in Nederland. Opdat de financiële ondernemingen altijd aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.  Zodoende staat ook Care 4 Capital Vermogensbeheer  onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Vereniging van Effectenbezitters

De Vereniging van Effectenbezitters is een vereniging die zich al meer dan 86 jaar inzet voor de belangen van de beleggers. Belangenbehartiging vindt voornamelijk plaats op de aandeelhoudersvergaderingen die worden bezocht. Alwaar onderwerpen zoals dividendbeleid, corporate governance, acquisities en vermogenspositie extra aandacht krijgen. Deze vergaderingen zijn het forum waarop de VEB namens haar leden met de ondernemingsleiding kritisch en doch constructief communiceert . En de belangen van de beleggers voor het voetlicht brengt. Onder de meer dan 45.000 leden van de VEB bevinden zich zowel particuliere als institutionele beleggers. Waaronder ook Care 4 Capital Vermogensbeheer.

DSI

DSI staat voor Deskundig, Screening en Integriteit. De stichting DSI is in 1999 ontstaan op initiatief van NYSEE Euronext Amsterdam en de brancheorganisaties van de financiële wereld in Nederland. Het werk van het DSI is met name gericht op het bevorderen van deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening.  Zowel Care 4 Capital Vermogensbeheer , als de heer Harald Leendertse zelf, beschikken over een DSI registratie. Dit betekent dat u er op kunt rekenen dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de DSI standaarden voldoet en gewaarborgd is.